Phân Phối Máy Lạnh Trane Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam, Giao Hàng Nhanh Chóng Đến Tận Chân Công Trình Trên Toàn Quốc

Tìm kiếm
Trang chủ Tin tức Trane Chiller Error Codes/ Bảng mã lỗi chiller Trane

Trane Chiller Error Codes/ Bảng mã lỗi chiller Trane

Trane-Chiller-Troubleshooting-and-Error-codes

Đầu vào nước được làm lạnh và cửa ra vào được bảo vệ cho lô hàng. Mỗi máy nén có một bộ khởi động động cơ máy nén riêng. Sê -ri RTAC có logic điều khiển Adaptive Control ™ thích ứng, độc quyền của Trane, theo dõi các biến điều khiển chi phối hoạt động của bộ phận làm lạnh

 

 

HEX CODE

DIAGNOSTIC NAME AND SOURCE

398        

BAS Communication Lost. The BAS was setup as “installed” at the MP and the Comm 3 LLID lost communications with the BAS for 15 contiguous minutes after it had been established. Refer to Section on Setpoint Arbitration to determine how setpoints and operating modes may be effected by the comm loss. The chiller follows the value of the Tracer Default Run Command which can be previously written by Tracer and stored nonvolatilely by the MP (either use local or shutdown)./ Mất liên lạc BAS. BAS đã được thiết lập trên màn hình máy tính MP và LLID comm 3 bị mất liên lạc với BAS trong 15 phút liên tiếp sau khi được thiết lập. Tham khảo phần xử lý giá trị đã cho để xác định các đặc điểm và chế độ vận hành có thể bị ảnh hưởng bởi tổn thất tromg khi kết nối.

390        

BAS Failed to Establish. The BAS was setup as “installed” and the BAS did not communicate with the MP within 15 minutes after power-up. Refer to Section on Setpoint Arbitration to determine how setpoints and operating modes may be effected. Note: The original requirement for this was 2 minutes, but was implemented at 15 minutes for RTAC/ BAS không được thành lập, BAS đã được thiết lập khi cài đặt các ứng dụng khác, và BAS không kết nối với MP trong vòng 15 phút sau khi bật nguồn. Tham khảo phần điểm đặt để xác định các đặc điểm và chế độ vận hành. Lưu ý: Yêu cầu ban đầu cho việc này là 2 phút nhưng được thực hiện trong khoảng 15 phút cho RTAC.

2E6        

Check Clock. The real time clock had detected loss of its oscillator at some time in the past. This diagnostic can be effectively cleared only by writing a new value to the chiller’s time clock using the TechView or DynaView’s “set chiller time” functions./ Kiểm tra đồng hồ. Đồng hồ thời gian thực đã phát hiện mất bộ dao động của nó tại một thời điểm trong quá khứ. Chuẩn đoán này chỉ có thể được xóa một cách hiệu quả bằng cách viết một giá trị mới vào đồng hồ thời gian của máy làm lạnh bằng cách sử dụng các chức năng “đặt thời gian làm lạnh” của Techview hoặc DynaView.

8A          

Chilled Water Flow (Entering) The entering evaporator water temp fell below the leaving evaporator water temp. by more than 2°F for 100 °F-sec. For RTAC this diagnostic cannot reliably indicate loss of flow, but can warn of improper flow direction through the evaporator, misbound temperature sensors, or other system problems./ Lưu lượng nước lạnh (cấp vào) nhiệt độ nước của thiết bị bay hơi rơi xuống bên dưới nhiệt độ bốc hơi thấp hơn 2 độ F trong 100 độ F/ giây. Đối với RTAC, chuẩn đoán này không thể chỉ ra sự mất dòng chảy một cách đáng tin cậy, nhưng có thể cảnh báo hướng dòng chảy không phù hợp thông qua thiết bị bay hơi, cảm biến nhiệt độ sai hoặc có vấn đề khác của hệ thống.

5EF        

Comm Loss: Chilled Water Flow Switch. Continual loss of communication between the MP and the Immediate Functional ID has occurred for a 30 second period./ Mất Comm: Công tắc dòng nước lạnh. Mất liên lạc liên tục giữa MP và ID chức năng tức thời đã xảy ra trong khoảng thời gian 30 giây

5F2        

Comm Loss: Cond Rfgt. Immediate Latch Same as Comm Loss: Chilled Water Flow Switch./ Mất Comm. Cond rfgt. Chốt ngay lập tức giống như mất Comm. Công tắc dòng nước lạnh

694         .

Comm Loss: Electronic Expansion Valve, Circuit #1. Same as Comm Loss: Chilled Water Flow Switch Remote./ Comm loss: Van tiết lưu điện tử. Mạch số 1. Tương tự như mất Comm: Công tắc dòng chảy nước lạnh

695        

Comm Loss: Electronic Expansion Valve, Circuit #2. Same as Comm Loss: Chilled Water Flow Switch Remote./ Comm loss: Van tiết lưu điện từ, Mạch số 2. Tương tự như mất Comm: Công tắc dòng chảy nước lạnh

5DE       

Comm Loss: Emergency Stop. Same as Comm Loss: Chilled Water Flow Switch Remote Stop./ Mất Comm: Dừng khẩn cấp. Tương tự như mất Comm: Công tắc dòng ngừng cung cấp nước lạnh từ xa.

68E        

Comm Loss: Evap Oil Return Valve, Cprsr 1A. Same as Comm Loss: Chilled Water Flow Switch Remote./ Mất Comm: Van hồi dầu Evap, Cprsr 1A. Tương tự như mất Comm: Công tắc dòng chảy nước lạnh

 

 

 

Bài viết khác

Facebook Chat
zalo