Phân Phối Máy Lạnh Trane Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam, Giao Hàng Nhanh Chóng Đến Tận Chân Công Trình Trên Toàn Quốc

Tìm kiếm
Trang chủ Tin tức Bảng mã lỗi VRF Trane/Trane VRF Error Codes

Bảng mã lỗi VRF Trane/Trane VRF Error Codes

If an error occurs, one of more of the LEDs on the display (see “Components” for their location) will flicker.

Nếu xảy ra lỗi, một trong số các đèn LED trên màn hình (xem thành phần cơ bản và vị trí của chúng) sẽ nhấp nháy

As a protection strategy, the unit stops operating (and the LED turns off). If the unit is turned on before the problem is resolved, the LED will resume flickering and the unit will stop operating again.

Như một phương pháp bảo vệ, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và đèn LED tắt. Nếu thiết bị được bật trước khi sự cố được giải quyết, đèn LED sẽ tiếp tục nhấp nháy và thiết bị sẽ ngừng hoạt động trở lại.

Trane VRF Error Codes

Mã lỗi Trane VRF

4-Way Cassette-Indoor, 1-Way Cassette-Indoor, Mini-4-Way Cassette-Indoor, Convertible Ceiling-Floor-Indoor, High Wall-Indoor, Big Duct-Indoor, Slim, MSP, and HSP Duct-Indoor, Mini-Outdoor.

Dàn lạnh cassette 4 cửa thổi, dàn lạnh Cassette 1 cửa thổi, dàn lạnh cassette mini 4 cửa thổi, dàn lạnh áp trần, dàn lạnh treo tường, âm trần nối ống gió, vv…

Diagnostic LEDs for the high-wall indoor unit:

Đèn LED chuẩn đoán cho dàn lạnh treo tường

ERROR CODES    PROBLEM/ VẤN ĐỀ.

E121

Indoor temperature sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm). Cách xử lý: Kiểm tra cảm biến nhiệt dàn lạnh.

E122

Evap-in sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến Evap-in (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm)

E123

Evap-out sensor error (shorted or open)/ lỗi cảm biến Evap-out (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm)

E126

Discharge sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến phóng điện (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm)

E154

Indoor fan error/ lỗi quạt dàn lạnh.

E221

Outdoor temperature sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng.

E237

Condenser sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến dàn ngưng

E251

Discharge sensor error/ lỗi cảm biến phóng điện.

E101

No communication between indoor and outdoor units for 2 minutes/ không kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh trong vòng 2 phút

E102

Communication error received from outdoor unit/ lỗi kết nối thông tin liên lạc từ dàn nóng.

E202

3-minute tracking error on outdoor unit/ lỗi theo dõi 3 phút trên dàn nóng

E201

Communication error after tracking due to non-matching quantity of installed indoor units/ Lỗi kết nối sau khi theo dõi số lượng không phù hợp của dàn lạnh được cài đặt.

E108

Error due to repeated communication address/ Lỗi địa chỉ liên lạc bị lặp đi lặp lại.

E109

Communication address not confirmed/ Địa chỉ liên lạc không được xác nhận.

E151

Error due to opened EEV (2nd detection)/ lỗi do EEV đã mở (phát hiện lần 2)

E152

Error due to closed EEV (2nd detection)/lỗi do EEV đã hỏng (phát hiện lần 2)

E128

Evap-in sensor is loose/ Cảm biến Evap-in bị hỏng

E129

Evap-out sensor is loose/ Cảm biến Evap-out bị hỏng

E198

Thermal switch error (open)/ Lỗi công tắc nhiệt (mở)

E241

Condenser mid-sensor is loose/ Lỗi cảm biến giữa dàn ngưng

E554

Refrigerant leakage (2nd detection)

E450

Abnormally high temperature on condenser (2nd detection)

E451

Low pressure switch (2nd detection)/ Rò rỉ môi chất lạnh (phát hiện lần 2)

E416

Abnormally high discharge air temperature on outdoor unit (2nd detection)/ Nhiệt độ không khí xả cao bất thường trên dàn nóng (phát hiện lần 2)

E559

Indoor unit operation stopped due to unconfirmed error on outdoor unit/ Dừng hoạt động dàn lạnh do lỗi chưa được xác định trên dàn nóng.

E425

Reverse phase detection error/ Lỗi phát hiện ngược pha

E403

Compressor operation stop due to freeze detection(6th detection)/ Dừng hoạt động của máy nén do phát hiện đóng băng (phát hiện thứ 6)

E301

High pressure sensor is loose/ Lỗi cảm biến áp suất cao

E306

Low pressure sensor is loose/ Lỗi cảm biến áp suất thấp

E428

Outdoor unit compression ratio error/ Lỗi tỷ lệ nén của dàn nóng

E413

Outdoor sump down_1 prevention control/ Kiểm soát phòng ngừa thiết bị hứng dầu dàn nóng

E410

Compressor operation stopped due to low pressure sensor prevention control/ Hoạt động của máy nén bị dừng do điều khiển cảm biến áp suất thấp

E180

Simultaneous opening of cooling/heating MCU solenoid valve (1sst detection)/ van tiết lưu điện từ MCU làm mát/sưởi ấm (phát hiện 1 giây)

E181

Simultaneous opening of cooling/heating MCU solenoid valve (2nd detection)/ Van tiết lưu điện từ MCU làm mát/sưởi ấm (phát hiện lần 2)

E153

Float switch (2nd detection)/ công tắc phao (phát hiện lần 2)

E162

EEPROM error/ Lỗi EEPROM

E163

EEPROM option error/ Lỗi tùy chọn EEPROM

E164

Incompatible indoor unit error/ Lỗi dàn lạnh không tương thích

Bài viết khác

Facebook Chat
zalo